Logo

فرم ها - آیین نامه ها

فرم ها و آیین نامه های مورد نیاز خود را از این قسمت مشاهده و دریافت نمایید.

درخواست های پشتیبانی

جهت پشتیبانی، درخواست پشتیبانی خود را از این قسمت ارسال نمایید.

قابل توجه واحدهای دانشگاهی به پیوست بخشنامه شماره 80019 مورخ 1401/11/26 در خصوص...

با توجه به فراخوان ثبت نام دستیاری آموزشی مختص دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزا...

به اطلاع دانشجویان، اساتید و واحدهای دانشگاهی می‌رساند، در تاریخ 1402/03/10، اصل...

قابل توجه دانشجویان، اساتید و واحدهای دانشگاهی به پیوست، جدول زمانبندی پیش‌دف...

برای آشنایی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی با نحوه تکمیل پرسشنامه ب...