صفحه اصلي راهنما

راهنمای آنلاین

دروس

با کليک روي اين منو، ليست کامل دروس که توسط شما تدريس ميشود، نمايش داده ميشود. .( براي ثبت درس و ترم ها به راهنماي استفاده از وب سايت استاديار-بخش مديريت قسمت مديريت دروس مراجعه کنيد ).
با کليک روي هر عنوان درس صفحه مربوط به آن درس باز ميشود. مطالب موجود در صفحه دروس عبارتند از:
  
  عنوان درس
   
  توضيح مختصر راجع به درس
   
لينک به جزوات درسي آن درس. با کليک روي لينک  جزوات آموزشي آن درس ليست شده و قابل برداشت ميباشد. البته لازم به ذکر است که در صورتي اينکار براي همه کاربران امکان پذير است که استاد اجازه دسترسي آزاد به جزوات را فعال کرده باشد. در غير اينصورت، فقط دانشجويان ( که با رمز عبور خود وارد ميشوند ) قادر به برداشت جزوات خواهند بود.
  
 ليست ترمهايي که استاد اين درس را داشته است. همواره به ترتيب جديدترين، ترمها نمايش داده ميشود. در زير هر ترم دو لينک و وجود دارد که با کليک روي ليست دانشجويان آن ترم نمايش داده ميشوند و با کليک روي تابلوي اعلانات مربوط به آن ترم نمايش داده ميشود.( صفحه دروس)
 

Nofa Co.خانه :: راهنمای آنلاین :: سوالات متداول :: امکانات :: نسخه نمایشیl نوآوران فناوری اطلاعات آناهید