صفحه اصلي راهنما

راهنمای آنلاین

تماس

در این بخش استاد مشخصاتی را در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار می دهد تا به وسیله آن با وی تماس بگیرند
این مشخصات شامل: آدرس , تلفن , فکس , پست الکترونیکی و توضیحاتی می باشد.

همچنین پیغام هایی که کاربران سایت برای وی فرستاده اند در این بخش لیست می شود.
 

Nofa Co.خانه :: راهنمای آنلاین :: سوالات متداول :: امکانات :: نسخه نمایشیl نوآوران فناوری اطلاعات آناهید