صفحه اصلي راهنما

راهنمای آنلاین

دانشجويان

 در اين بخش استاد نام و نام خانوادگي و شماره دانشجويي تمام دانشجويانش را ثبت مي کند. استاد در بخش دروس مي تواند با استفاده از اين ليست دانشجويان هر درس را مشخص کند.

از لينکهايي که در اين صفحه مي باشد لينک  [ليست کاربران] مي باشد. که ليست کاربران موجود در سايت را نمايش مي دهد . استاد مي تواند براي هر يک از دانشجويانش يک کلمه عبور بسازد تا آن دانشجو عضو سايت شود و از امکانات آن استفاده کنيد.  همچتين مي تواند براي دانشجوياني که عضو سايت مي باشند پيغام ارسال نمايد. براي ارسال پيغام کافيست که برروي تصوير   کليک نمائيد.

براي نمايش تصوير دانشجو، هنگام ايجاد کد کاربري مي توانيد تصوير او را نيز الصاق نمائيد.

ايجاد کد کاربري براي دانشجويان

براي اينکه بدانيد دانشجويان ثبت شده داراي کلمه عبورهستند يا نه بايد به ليست دانشجويان اولين گزينه از سمت چپ نگاهي بيندازيد. در صورتي که دانشجو جزو کاربران سايت باشد اين گزينه که بصورت يک لينک است و با عنوان [ويرايش کاربر] در غير اين صورت [ثبت کاربر] مي باشد.  

براي ايجاد کلمه کاربري براي يک دانشجو بر روي گزينه ثبت کاربر کليک کنيد. در صفحه ثبت کاربر نام کاربري بصورت خودکار توسط سيستم انتخاب مي شود و قابل تغييرنيست. نام کاربري هر دانشجو در بانک اطلاعاتي بصورت يکتا مي باشد. همچنين نام و نام خانوادگي هم توسط سيستم از بانک اطلاعاتي خوانده مي شود. از فيلدهايي که پر کردن آنها الزامي است پست الکترونيکي کاربر مي باشد که استاد از طريق اين آدرس براي براي دانشجو خبرنامه درسي ارسال مي کند و با وي در ارتباط است. گزينه رمز عبور در وهله اول توسط استاد پر مي شود و بعد از ثبت کاربر جديد تمام اطلاعات ثبت شده به پست الکترونيکي کاربر ارسال مي شود و کاربر مي تواند مشخصات خود را در صفحه مخصوص به خود در سايت تغيير دهد. گزينه فعال نشان دهنده اين است که آيا اين کاربر فعال باشد يا نه درصورتي که استاد بخواهد کاربري را غير فعال کنيد مي تواند تيک اين گزينه را بردارد تا کاربر غير فعال شود. همچنين مي توان تصوير کاربر را هم به مشخصات وي اضافه کرد که اين گزيه را کاربر خود مي تواند در بخش ويرايش مشخصات کاربري تکميل کند.

براي ويراش مشخصات کاربري دانشجو براي ]ويرايش کاربر[ کليک نمائيد

ويرايش و حذف دانشجو

براي  ويرايش هر مشخصات هر دانشجو بر روي دکمه ويرايش    و براي حذف هر دانشجو از ليست بر روي دکمه حذف   کليک کنيد.

Nofa Co.خانه :: راهنمای آنلاین :: سوالات متداول :: امکانات :: نسخه نمایشیl نوآوران فناوری اطلاعات آناهید