صفحه اصلي راهنما

راهنمای آنلاین

صفحه اصلی مدیریت سایت

استاد و مدیرسایت پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه اصلی مدیریت سایت می گردد. در این صفحه تعداد پیغامهای رسیده جدید دانشجویان و همینطور تعداد پیغامهای رسیده جدید در ترم ها نمایش داده شده است . و استاد جهت خواندن پیغامهای می تواند برروی تعداد کلیک نماید.

Nofa Co.خانه :: راهنمای آنلاین :: سوالات متداول :: امکانات :: نسخه نمایشیl نوآوران فناوری اطلاعات آناهید